Βασίλειος Τσέτσος, Βέρα Κριεζή, Οδυσσέας Σέκκας, Περικλής Ντανάσης, ORCHESTRA: Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ΤΠΕ για τη δημιουργία πλούσιων διαδραστικών πολιτισμικών εμπειριών, Διεθνές Συνέδριο Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC), Κέρκυρα, Ελλάδα, 1-2 Ιουνίου 2018

Σμαράντγα Χρυσοστόμου, Βέρα Κριεζή, Βάλια Βρέκα, Στεφανία Μεράκος, Φωτεινή Βενιέρη, Βασίλης Τσέτσος και Οδυσσέας Σέκκας, ORCHESTRA: μια διαδραστική, ψηφιακή πλατφόρμα αφήγησης για μουσική κουλτούρα και εμπειρίες, 35ο Συνέδριο Εσωτερικής Μουσικής Εκπαίδευσης (7-ISME) 22 Ιουλίου 2022, διαδικτυακή διάσκεψη.