Θέλετε να δοκιμάσετε την Orchestra Suite;

Αφηγητής
Ορχήστρας

Ελεύθερος συντάκτης για τη δημιουργία σεναρίων ορχήστρας

Εξοπλισμός Ορχήστρας

Μια συσκευή που παίζει σενάριο με την ενορχήστρωση όλων των άλλων περιφερειακών σε έναν έξυπνο χώρο

Υλικό
Ορχήστρας

Μια αγορά για να ανεβάσετε και να δημιουργήσετε έσοδα από τα σενάρια σας

Περιφερειακά Ορχήστρας

– Διαδραστικός τοίχος
– Πρόσθετο κίνησης άλματος
– Πρόσθετο έξυπνου φωτιστικού

H Orchestra suite είναι ακόμα υπό ανάπτυξη

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας ώστε να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή της.