Το διήμερο 1 και 2 Ιουνίου 2018, παρουσιάστηκε το Orchestra στο Διεθνές Συνέδριο DCAC (Digital Culture & AudioVisual Challenges) στην Κέρκυρα. Η εν λόγω παρουσίαση οδήγησε σε κρίση από το συνέδριο και από εκεί προέκυψε δημοσίευση άρθρου με τίτλο “ORCHESTRA: An integrated ICT platform for creating rich interactive cultural experiences”.